Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
VRP konserni- ja omistajayhtiöt

Tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
VRP konsernin valtuuttama tietosuojavastaava


Rekisterin nimi
Asuntokauppa, -markkinointi, evästeiden käyttö ja varausrekisterin käyttö


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Asuntokappaan- ja markkinointiin liittyen henkilötietoja kerätään puhelimitse, nettisivuilla vierailusta, asuntojen varauksista, sekä myydyistä asunnoista. Lisäksi myydyistä asunnoista kerätään henkilötiedot lisä- ja muutostöitä varten asukaslistaukseen. Meille on tärkeää, että voit luottaa siihen, että kohtelemme henkilötietojasi asiaankuuluvalla huolellisuudella. Tämän takia olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet suojataksemme henkilötietojasi oikeudettomalta pääsyltä ja käytöltä.

Mitä on henkilötieto? Henkilötietoa on kaikki tieto, josta luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai tietoja eri tavoin yhdistelemällä. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja ovat lisäksi tilinumero ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot. Henkilötietoja eivät ole oikeushenkilöä koskevat tiedot.


Rekisterin tietosisältö
Asukaslistaus sisältää henkilön etunimen, sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostin ja kotiosoitteen.

Kauppakirjaa varten tarvitsemme asiakkaan henkilötunnuksen.


Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Kun käytät verkkosivustoamme, käsittelemme tietoja koskien toimintaasi verkkosivustollamme, kuten selaushistoriaasi ja tekemiäsi hakuja, laitteesi tunnistenumeroa tai muita yksilöllisiä tunnisteita, laite- ja ohjelmisto-ominaisuuksia (esim. tilastoja sivujen katselukerroistasi), linkitettyjä verkko-osoitteita, IP-osoitetta (joka voi kertoa meille sijaintisi yleisellä tasolla) ja tietoja mainontamme saatavuudesta ja tarjonnasta. Hankimme tietoja myös evästeiden kautta.


Tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet

 1. Manuaaliset aineistot
  Kauppakirjat. Arkistoidaan toimistolla.
 2. Sähköiset aineisto
  Sähköistä aineistoa pidetään yrityksen intrassa (pro3). Pro3:seen tarvitsee käyttäjätunnuksen ja salasanan päästäkseen kirjautumaan ja selaamaan tietoja.

 

Asukaslistausta säilytetään ainakin 1-vuotis takuutarkastusten loppuun saakka. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen, minkä jälkeen tiedot poistetaan poistokäytäntöjemme mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyjä tietoja säilytetään pidemmän aikaa kuin toisia tietoja.


Henkilötietojen käsittelyt ja luovutukset (ml. EU:n ulkopuolelle)
Liittyen tässä tietosuojaselosteessa kuvattuun tietojenkäsittelyyn, tietojasi luovutetaan muille yhtiöille VRP:n sisällä (esim. markkinointitarkoituksissa tai palveluiden ja kampanjoiden kehittämiseksi), ja ulkopuolisille yhtiöille, jotka tarjoavat meille palveluita (kuten IT-palveluita, asiakaspalvelutoimintoja, välittäjiä, myyntiedustajia ja markkinointitoimistoja).

Luovutamme tietojasi myös viranomaisille, mikäli tämä on seurausta lakisääteisestä vaatimuksesta tai hallinnollisista päätöksistä. Kun olet ostanut tai olet ostamassa meiltä asuntoa, tietojasi luovutetaan VRP:n ulkopuolisille yhtiöille, jotka tarjoavat palveluita meille ja asunto-osakeyhtiöllesi (kuten isännöitsijätoimistolle, urakoitsijalle, pankille ja huoltoyhtiölle) Yhtiöt, joille luovutamme tietoja käsiteltäväksi puolestamme, ovat oikeutettuja käsittelemään tietojasi ainoastaan ohjeidemme mukaisesti, ja varmistamme henkilötietojesi turvallisuuden korkean tason sopimusteitse. Mikäli siirrämme tietojasi ulkopuolisille yrityksille EU/ETA-alueen ulkopuolella, varmistamme, että asianmukaiset suojatoimet on toteutettu, kuten esimerkiksi sisällyttämällä EU:n komission hyväksymät tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet sopimuksiimme niiden osapuolten kanssa, joilla on pääsy henkilötietoihin.


Käsittelyyn liittyvät riskit ja mahdollinen vaikutustenarviointi (erillisessä liitteessä)
Tietty käsittely, esim. kun lähetämme markkinointimateriaalia ja tietoja palveluistamme ja tuotteistamme ja/tai kun suoritamme markkina- ja asiakasanalyysejä, markkinakyselyitä ja tilastoja, perustuu kuitenkin suostumukseen.

Jotkin käsittelytoimet perustuvat oikeutettuihin etuihimme, joka tarkoittaa, että meillä on perusteltu tarve käsitellä henkilötietoja (esim. myynti- ja markkinointitoimenpiteiden optimointi, petosten estäminen, markkinatutkimus, verkkosivuston toiminnallisuus ja tilastolliset analyysit) ja toteutamme henkilötietojen käsittelyn siten, ettei se loukkaa yksityisyyttäsi.

Henkilörekisteriä säilytetään yrityksen intrassa ja sinne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Näin ollen henkilötietojen käsittelyyn sisältyvät riskit ovat alhaiset. Alkuperäiset kauppakirjat ovat arkistoituna kirjanpidossamme.


Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Kirjallinen peruutus tai toimenpidevaatimus tulee toimittaa henkilökohtaisesti konsernin yritysten tietosuojavastaavalle, jolloin voidaan varmentaa peruutuksen tai toimenpiteen haluavan henkilön henkilöllisyys. Mikäli peruutukselle tai toimenpidevaatimukselle on esitetty kirjallisesti asiallinen peruste, asia käsitellään VRP konsernin kyseisessä yhtiössä. Käsiteltävän tiedon laillisuusperuste voi vaikuttaa siihen voidaanko rekisteröidyn oikeuksia toteuttaa.

Mikäli rekisteröinnillä ei ole lain/asetusten ja/tai muun merkittävän perusteen mukaista säilytys/tallennus vaadetta, niin mahdolliset toimenpidevaatimukset voidaan toteuttaa, mikäli se on rekisterin toiminnan kannalta mahdollista ilman, että muiden rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyys vaarantuu toimenpidevaatimukseen ei voida ryhtyä. Suostumuksen peruutuksen vaikutukset arvioidaan erikseen. Rekisteröidylle vastataan kirjallisesti mahdollisista peruutus tai toimenpidevaatimusten toimenpiteistä ja toteuttamisesta.

Rekisteröidyillä on valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle.


Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
Tietosuojavaltuutetulle ja rekisteröidyille tiedon toimittaa rekisterinpitäjä tai yrityksen tietosuojavastaava.

Rekisterinpitäjän, rekisterin käyttäjien ja tietosuojavastaavan tulee toimia mahdollisimman pian lain ja asetusten vaatimalla tavalla tietosuojaloukkauksen tapahduttua. Heidän tulee myös toimia niin, että tapahtuneen vahingon käsittely toteutetaan mahdollisimman nopeasti, huolellisesti, luottamuksellisesti sekä hyvin loukattuja asiasta tiedottaen.


Tietojen kerääminen ja evästeiden käyttö
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka tämä verkkosivusto tallentaa laitteellesi, jossa on verkkoyhteys. Evästettä käytetään esimerkiksi käyttäjien erottamiseen toisistaan ja siten verkkosivustolla vierailevien henkilöiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Evästeitä käytetään moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät mm. sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin. Osa käyttämistämme evästeistä poistetaan sulkiessasi selaimen (niin kutsutut istuntokohtaiset evästeet). Osa säilyy laitteessasi ja sallii meidän tunnistaa selaimesi (pysyvät evästeet). 

Nämä evästeet ovat ehdottoman välttämättömiä tarjotaksemme verkkosivustoamme tai palveluitamme. Näitä evästeitä käytetään esimerkiksi varmentamaan ja tunnistamaan käyttäjämme, kun he käyttävät verkkosivustomme yksityisiä osia. Näiden evästeiden poistaminen tai estäminen johtaa palvelun käytön heikentymiseen.

Hyväksyt evästeiden käyttömme jatkamalla verkkosivustomme selailua. Voit peruuttaa suostumuksesi valitsemallasi estää ja/tai poistaa evästeet.

Sivustoa seurataan kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalveluilla. Näitä ovat esimerkiksi Google Analytics ja Hotjar. 

Ne tilastoivat tietoa mm. käyttäjämääristä, sivuston selailutavasta ja käytetyistä laitteista. Näiden avulla me näemme, miten sivusto toimii, ja pystytään kehittämään sitä.

Lisäksi sivusto sisältää kolmannen osapuolen markkinointipalveluiden evästeitä. 

Näitä ovat esimerkiksi Facebook ja Google AdWords. Evästeet keräävät tietoja mm. käyttäjän kiinnostuksen kohteista, iästä ja sijainnista, joiden avulla voimme kohdentaa paremmin markkinointiamme ja tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita meistä ja siitä, mitä teemme.

Myös tällaisia tietoja keksit keräävät:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta sivulle on tultu
 • miltä palvelimelta sivulle on tultu
 • mistä verkkotunnuksesta sivulle on tultu.

 

Yksittäisiä henkilöitä analytiikan joukosta on mahdotonta selvittää. Evästeitä käytetään lisäksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa.

Lisätietoja Googlen evästekäytännöistä  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä https://www.facebook.com/policies/cookies/

Lisätietoja evästeistä yleisesti https://www.aboutcookies.org/